2-Roms til salgs, Husebylia brl. Andel 27, U0101

2-Roms til salgs, Husebylia brl. Andel 27, U0101

Publisert av Henning Bjercke den 09.06.24.
Leiligheten selges for takst kr 1.920 000,-, med tillegg av andel fellesgjeld kr 45 085,- pr. 01.09.2024,
samlet kr 1.965 085,-. Andelen overdras iht. DES klubbens og borettslagets vedtekter, herunder
bestemmelse om prisregulering. Økning av husleie må påregnes grunnet forestående
vedlikeholdsplaner.

Andelseierne i borettslaget kan benytte sin forkjøpsrett til andelen, og vil ha fortrinnsrett framfor
øvrige medlemmer i DES-klubben uavhengig av ansiennitet. Se våre hjemmesider for mer
informasjon.

Kontaktpersoner: Des-klubben: Henning Bjercke, deslillestrom@gmail.com tlf 977 31981
Selger: Roger Gran tlf. 90 65 64 74 
VISNING: Onsdag 26. Juni 2024 kl 18.00 – 18.30
Endring i tid kan forekomme. Blir evt. kunngjort pr e-post og på www.deslillestrøm.no
Dersom du er interessert i å delta på visning, ber vi deg bekrefte dette pr
e-post til: forkjopdeslillestrom@gmail.com
Frist: Interesse for leiligheten må meldes innen
Mandag 1. Juli kl 12.00