4-roms Grevlingen Brl. Andel 24

4-roms Grevlingen Brl. Andel 24

Publisert av Henning Bjercke den 28.06.20.

Leiligheten selges for takst kr 1 700 000,-, med tillegg av andel fellesgjeld kr 114 055,- samlet kr 1 814 055,-. Andelen overdras iht. DES klubbens og borettslagets vedtekter, herunder bestemmelse om prisregulering. Borettslaget har gjort låneopptak for vedlikehold, og lånet er avdragsfritt i 4 år fra mai 2018. Økning i husleie ved avdragsbetaling vil finne sted.

 

Andelseierne i borettslaget kan benytte sin forkjøpsrett til andelen, og vil ha fortrinnsrett framfor øvrige medlemmer i DES-klubben uavhengig av ansiennitet. Se våre hjemmesider for mer informasjon.

 

Kontaktpersoner: Des-klubben: Henning Bjercke henning@adv-hus.no / 97 73 19 81

                             Selgers representant: Tron Eie Danielsen tlf.   41 45 14 71

VISNING:
Etter avtale. Meld interesse til forkjop@desklubben-skedsmo.no så kommer vi tilbake med et tidspunkt til deg. Visning er planlagt avholdt uke 27/28.

 

Dersom du er interessert i å kjøpe leiligheten, ber vi deg bekrefte dette pr

e-post til: forkjop@desklubben-skedsmo.no eller pr. brev til: 
DES Lillestrøm v/ Henning Bjercke, Storgata 3 C, 2000 Lillestrøm.

 

Frist: Interesse for leiligheten må meldes innen

Onsdag 15. juli 2020 kl 12.00