4-roms til salgs, HSRB A 49, H0301

4-roms til salgs, HSRB A 49, H0301

Leiligheten selges for takst kr 4.610.000,-, med tillegg av andel fellesgjeld kr 500.499,- samlet
kr 5 110 499,-. Andelen overdras iht. DES klubbens og borettslagets vedtekter, herunder bestemmelse
om prisregulering. Det er avtale om individuell nedbetaling av fellesgjeld (IN-ordning). Det må påregnes
regulering av husleie ifm endring i det generelle pris/rente nivået.

Andelseierne i borettslaget kan benytte sin forkjøpsrett til andelen, og vil ha fortrinnsrett framfor øvrige
medlemmer i DES-klubben uavhengig av ansiennitet. Se våre hjemmesider for mer informasjon.

Kontaktpersoner: Des klubben: Henning Bjercke deslillestrom@gmail.com / 977 31981
Selger: Terje Furu (fullmektig) tlf. 900 99034
VISNING: 29. mai 2024 kl 1800-1830.