Benytte forkjøpsrett til leil. i Dovrekvartalet?

Benytte forkjøpsrett til leil. i Dovrekvartalet?

MELDING OM INTERESSE FOR BENYTTELSE AV FORKJØPSRETT, FORHÅNDSAVKLARING: DOVREKVARTALET BORETTSLAG, ORG. NR. 923664688 I LILLESTRØM ANDELSNR. 25, LEIL NR. H0402, BYGG D2 ADRESSE: LANDSTADS GATE 51, 2000 LILLESTRØM MELDEFRIST: ONSDAG 29. NOVEMBER 2023 KL 1200

Les mer

Velkommen til DES-klubben Lillestrøm

Vi ønsker å gi seniorer gode bo- og leveforhold. En DES-bolig gir medlemmer  over 55 år mulighet til å leve i et fellesskap som prioriterer trygghet, tilhørighet og kvalitet.

Vår formålsparagraf nr.1:

Formålet for DES-klubben Lillestrøm er å sette medlemmene i stand til å skaffe seg seniorbolig og arbeide for å fremme slike boliger.

 

Link til DES Norge:

https://www.desnorge.no/