Hva oppnår jeg som medlem av DES-klubben?
Det gir deg forkjøpsrett til en DES-bolig etter ansiennitet i konkurranse med ansiennitet hos andre DES-medlemmer i samme kommune.

Du får tilgang til informasjon om alle ledige leiligheter i våre borettslag og fortrinnsrett til andre prosjekter som DES-klubben er involvert i.

Medlemskontingenten er for tiden på kr. 300,-

Planlegg med tanke på at livet er i endring

Trivsel, trygget og fellesskap er viktig for oss alle, ikke minst når vi blir eldre. Få av oss planlegger pensjonisttilværelsen allerede nå, men du får mye igjen ved å forberede fremtiden. Begynner du allerede nå har du muligheten til å forberede deg slik at opplevelsen med å flytte fra dagens bolig ikke blir så stor når du har funnet drømmeboligen.

DES-klubben i Lillestrøm har som formål å skaffe sine medlemmer velegnede eldreboliger. Det legges stor vekt på at boligene skal være lettstelte, ligge sentralt i forhold til servicetilbud, kommunikasjon og forretninger, ha trappefri adkomst og ha en overkommelig pris.

Medlemskap i DES-klubben kan tegnes fra 40 år og leilighet tildeles etter ansiennitet til medlemmer som har fylt 55 år.

Ved omsetning av boligenheter gjelder spesielle regler. Boligene skal være funksjonelle og praktisk tilpasset eldre, men uten å være omsorgsboliger.  Det tas sikte på at beboerne skal være selvhjulpne.