Dovrekvartalet borettslag består av 3 blokker med til sammen 86 leiligheter.

D1 og D2 var klare til innflytting i november 2020,
mens leilighetene i D5 skal etter planen være klare i juli/august 2021.

 

Styret i DES Lillestrøm har dannet en byggekomite:

Leif Nordal leif.nordal@Inconsulting.no Nestleder i DES-klubben, kjøper i D5
Erlend Berger erlend.berger@outlook.com Styremedlem i DES-klubben, kjøper i D5
Børre Børresen bborresen@getmail.no Beboer i D1