Dovrekvartalet borettslag består av 36 leiligheter i blokkene D1 og D2 som var klare til innflytting i november 2020,

Leder av styret:

John Arild Hole

 

DES Lillestrøm har en byggekomite som følger opp byggingen i samarbeid med utbygger:

Leif Nordal leif.nordal@Inconsulting.no Nestleder i DES-klubben, kjøper i D5
Erlend Berger erlend.berger@outlook.com Styremedlem i DES-klubben, kjøper i D5
Børre Børresen bborresen@getmail.no Leder av styret i Dovrekvartalet borettslag