Dovrekvartalet borettslag vil bestå av 3 blokker tilknyttet DES Lillestrøm.

Blokkene er under bygging, og de vil ferdigstilles i 2020/2021.

Styret i DES Lillestrøm har dannet en byggekomiteen med følgende sammensetning:

Leif Nordal leif.nordal@Inconsulting.no Nestleder i DES-klubben, kjøper i D5
Asle Johansen asl-joha@online.no Lang fartstid i DES-klubbens styre
Einar Vågen ein.vaa@online.no Lang fartstid i DES-klubbens styre
Erlend Berger erlend.berger@outlook.com Styremedlem i DES-klubben, kjøper i D5