DES-klubben i Lillestrøm er en organisasjon som arbeider for å skaffe godt voksne mennesker en trygg, funksjonell og god bolig beliggende nær butikker og sentrale strøk i kommunen.

 

DES-klubben har i overkant av 1.000 medlemmer og ledes av et styre på 5 medlemmer og 3 varamedlemmer som alle er valgt av organisasjonens høyeste organ som er ÅRSMØTET. Medlemskap kan tegnes fra fylte 40 år, bolig kan tildeles fra fylte 55 år.

 

DES-klubben ble stiftet 22. oktober 1984 etter initiativ fra den lokale Sparebank sitt lokale kontor på Skedsmokorset og noen lokale ildsjeler. I de første årene fungerte den lokale bank som et ”sekretariat” for klubben som tok seg av en del praktiske oppgaver og hadde i tillegg en sentral DES-administrasjon med ansatt advokat som kunne bistå i juridiske spørsmål. Banken trakk seg etter hvert ut av samarbeidet og DES-klubben står i dag på ”egne ben”.

 

Vårt første prosjekt, Husebylia Borettslag på Skedsmokorset sto ferdig i 1988 og inneholder 39 leiligheter bestående av 27 leiligheter med 3 rom og kjøkken og 12 leiligheter med 2 rom og kjøkken.

 I 1991 stod vårt neste prosjekt, Grevlingen Borettslag på Skedsmokorset ferdig bestående av totalt 31 leiligheter hvorav  7 leiligheter med 4 rom og kjøkken, 20 leiligheter med 3 rom og kjøkken og 4 leiligheter med 2 rom og kjøkken.

Begge borettslagene har ”Fellesrom” som er en viktig del av laget. Her er det ukentlig aktiviteter som for eksempel, formiddagstreff med kaffe og sosialt samvær, bridgekvelder, trim m.m.

I 1997 sto vårt neste ferdigstilte prosjekt ferdig, Nygata 3-5 Borettslag på Strømmen bestående av 21 leiligheter, hvorav 15 leiligheter med 3 rom og kjøkken og 6 leiligheter med 2 rom og kjøkken.

I 2013 var Huseby Senior Residens 1 ferdig med 27 leiligheter og varierende størrelser, fra 2- 4 roms.

I 2014 er Huseby Senior Residens 2 ferdig med 46 leiligheter. 2 - 4 roms leiligheter. De to sistnevnte borettslag er fusjonert til et borettslag under navnet Huseby Senior Residens.

Vårt foreløpig siste prosjekt Dovrekvartalet sentralt i Lillestrøm er under salg ved Privatmegleren. Spørsmål om kjøp etc. rettes Privatmegleren.

I tillegg til selv å bygge har vi arbeidet mot lokale utbyggere og fått til avtaler om at DES-klubbens medlemmer gis mulighet til å kjøpe- og velge leiligheter før de blir lagt ut for offentlige salg. Denne ordningen har vi fått til på ”Thon-bygget”, ”Strømmen Torg” begge ved Strømmen Storsenter, Huseby Terrasse på Skedsmokorset og Gamle Rådhus Terrasse på Strømmen.