ØNSKER DU Å BLI MEDLEM?

DES Lillestrøm er for innbyggere i Lillestrøm kommune. Men DES-klubbens vedtekter har bestemmelser om at hvis du ikke er bosatt i Lillestrøm kommune, må du enten ha vært bosatt her i lengre tid tidligere, eller du må ha annen særskilt tilknytning til kommunen. Eksempelvis arbeide/ha arbeidet her, nær familie er bosatt her eller lignede. Skriv i så fall litt om dette i tillegg, så vil det bli vurdert om det er tilstrekkelig for medlemskap.

Skriv ned dine opplysninger direkte i en epost eller benytt innmeldingsskjema som vedlegg til epost og send til:

  Deslillestrom@gmail.com

Du blir deretter kontaktet av oss på epost.

Forretningsfører, Henning Bjercke, kan kontaktes på tlf. 977 31 981 for spørsmål om medlemskap.