DES-klubben i Lillestrøm er en organisasjon som arbeider for å skaffe godt voksne mennesker en trygg, funksjonell og god bolig beliggende nær butikker og sentrale strøk i kommunen.
2-Roms til salgs Grevlingen brl. Andel 02 - U0101

2-Roms til salgs Grevlingen brl. Andel 02 - U0101

VISNING: Etter avtale. Meld snarest interesse til forkjop@desklubben-skedsmo.no så kommer vi tilbake med et tidspunkt til deg. Visning er planlagt i uke 26. Dersom du er interessert i å kjøpe leiligheten, ber vi deg bekrefte dette pr e-post til: forkjop@desklubben-skedsmo.no Frist: Interesse for leiligheten må meldes innen 09. juli 2021 kl 12.00 Eventuelle endringer kunngjøres på vår hjemmeside deslillestrøm.no Se vedlagte Salgsoppgave med Takst.

Les mer
4-Roms til salgs HSRB Andel 04 - H0201

4-Roms til salgs HSRB Andel 04 - H0201

VISNING: Etter avtale. Meld interesse til forkjop@desklubben-skedsmo.no så kommer vi tilbake med et tidspunkt til deg. Visning er fortrinnsvis planlagt avholdt i uke 25. Dersom du er interessert i å kjøpe leiligheten, ber vi deg bekrefte dette pr e-post til: forkjop@desklubben-skedsmo.no eller pr. Brev til: DES Lillestrøm v/ Henning Bjercke, Storgata 3 C, 2000 Lillestrøm. Frist: Interesse for leiligheten må meldes innen fredag 2. Juli 2021 kl 12.00

Les mer

Velkommen til DES-klubben Lillestrøm

Vi ønsker å gi seniorer gode bo- og leveforhold. En DES-bolig gir voksne mennesker mulighet til å leve i et fellesskap som prioriterer trygghet, tilhørighet og kvalitet.

Vår formålsparagraf nr.1:

Formålet for DES-klubben Lillestrøm er å sette medlemmene i stand til å skaffe seg seniorbolig og arbeide for å fremme slike boliger.

 

Link til DES-Norge:

http://www.des-norge.no/