Henning Bjercke

tlf. : 977 31 981 

epost : henning@advokatbjercke.no

Forretningsfører svarer på spørsmål om medlemskap og salg av leiligheter.