2-Roms til salgs i Grevlingen brl. - U0102

2-Roms til salgs i Grevlingen brl. - U0102

Publisert av Henning Bjercke den 05.05.22.

Leiligheten selges for takst kr 1 414 000,-, med tillegg av andel fellesgjeld kr 86 406,- samlet kr 1 500 406,-. Andelen overdras iht. DES klubbens og borettslagets vedtekter, herunder bestemmelse om prisregulering. Borettslaget har gjort låneopptak for vedlikehold, og lånet er avdragsfritt frem til juli 2022. Økning i husleie ved avdragsbetaling vil finne sted.

 

Andelseierne i borettslaget kan benytte sin forkjøpsrett til andelen, og vil ha fortrinnsrett framfor øvrige medlemmer i DES-klubben uavhengig av ansiennitet. Se våre hjemmesider for mer informasjon.

Kontaktpersoner: Des-klubben: Henning Bjercke, deslillestrom@gmail.com / 97 73 19 81

                                          Selgers representant: Pia Christoffersen tlf.   92 12 42 96Grevlingen Oversikt andeler.pdf
Prospekt Grevlingen brl Andel 6.pdf
Verditakst_ Grevlingen Andel 06.pdf