3-Roms HSRB til salgs. Andel 28 - H0103

3-Roms HSRB til salgs. Andel 28 - H0103

Publisert av Henning Bjercke den 17.09.22.

Leiligheten selges for takst kr 2.515.000,-, med tillegg av andel fellesgjeld kr 1.262.815,- samlet kr
3.777.815,-.

Andelen overdras iht. DES klubbens og borettslagets vedtekter, herunder bestemmelse om
prisregulering. Det er avtale om individuell nedbetaling av fellesgjeld (IN-ordning).
Andelseierne i borettslaget kan benytte sin forkjøpsrett til andelen, og vil ha fortrinnsrett framfor øvrige
medlemmer i DES-klubben uavhengig av ansiennitet. Se våre hjemmesider for mer informasjon.

Kontaktpersoner: Des klubben: Henning Bjercke deslillestrom@gmail.com / 977 31981
Selger v/: Unni Vindenes (fullmektig) tlf.476 72949


VISNING: Onsdag 5. Oktober 2022 kl 18.00 – 18.30


Dersom du er interessert i å kjøpe leiligheten, ber vi deg bekrefte dette pr
e-post til: forkjop@desklubben-skedsmo.no eller pr. Brev til:
DES-klubben Skedsmo v/ Henning Bjercke, Storgata 3 C, 2000 Lillestrøm.


Frist: Interesse for leiligheten må meldes innen fredag 7. Oktober 2022 kl 12.00

Prospekt HSRB Andel 28 - H0103 -.pdf
Verditakst HSRB Andel 28 - H0103.pdf