3-Roms til salgs, Husebylia brl. Andel 35, H0205

3-Roms til salgs, Husebylia brl. Andel 35, H0205

Publisert av Henning Bjercke den 12.09.23.

Leiligheten selges for kr 1.700.000,-, med tillegg av andel fellesgjeld kr 25 800,- pr. 01.10.2023, samlet kr 1.725.800,-. Andelen overdras iht. DES klubbens og borettslagets vedtekter, herunder bestemmelse om prisregulering.                                                                                            

Andelseierne i borettslaget kan benytte sin forkjøpsrett til andelen, og vil ha fortrinnsrett framfor øvrige medlemmer i DES-klubben uavhengig av ansiennitet. Se våre hjemmesider for mer informasjon.

 Kontaktpersoner: Des-klubben: Henning Bjercke deslillestrom@gmail.com / 977 31981

                           
 
VISNING: Mandag 18. September 2023 kl 18.00 – 18.30

Endring i tid kan forekomme. Blir evt. kunngjort pr e-post og på www.deslillestrøm.no

Påmelding til visning: forkjop@desklubben-skedsmo.no

Dersom du er interessert i å kjøpe leiligheten, ber vi deg bekrefte dette pr

e-post til: forkjop@desklubben-skedsmo.no

 

Frist: Interesse for leiligheten må meldes innen

25.09.2023 kl 12.00