3-Roms, til salg HSRB

3-Roms, til salg HSRB

Publisert av Henning Bjercke den 08.06.21.

Leiligheten selges for takst kr 2.650.000,-, med tillegg av andel fellesgjeld til Husbanken, kr 1.224.882,- samlet kr 3 874 882,-. Andelen overdras iht. DES klubbens og borettslagets vedtekter, herunder bestemmelse om prisregulering. Det er avtale om individuell nedbetaling av fellesgjeld (IN-ordning).

Andelseierne i borettslaget kan benytte sin forkjøpsrett til andelen, og vil ha fortrinnsrett framfor øvrige medlemmer i DES-klubben uavhengig av ansiennitet. Se våre hjemmesider for mer informasjon.

 

Kontaktpersoner:        Des klubben: Henning Bjercke deslillestrom@gmail.com / 977 31981

                                    Selger:            Lan Thi Nguyen tlf. 41009241          

 

VISNING: Etter avtale. Meld interesse til forkjop@desklubben-skedsmo.no så kommer vi tilbake 

med et tidspunkt til deg. Visning er planlagt avholdt i uke 23.
 

Dersom du er interessert i å kjøpe leiligheten, ber vi deg bekrefte dette pr

e-post til: forkjop@desklubben-skedsmo.no eller pr. Brev til: 
DES Lillestrøm v/ Henning Bjercke, Storgata 3 C, 2000 Lillestrøm.

 

Frist: Interesse for leiligheten må meldes innen fredag 18. Juni 2021 kl 12.00

Prospekt HSRB Andel 55, Husebytorget 2, H0201.pdf
Retningslinjer ved visning - Koronavirus.pdf
TakstRapport HSRB Andel 55.pdf