Fellesmøte for borettslagsstyrene 10.mars

Fellesmøte for borettslagsstyrene 10.mars

Publisert av Laurentse Foss den 11.03.20.

10.mars 2020 ble det arrangert et felles møte for borettslagene i DES Lillestrøm. To representanter fra hvert av styrene var invitert, og i tillegg deltok styret i DES Lillestrøm og forretningsfører.

Marie Holt Stensvold og Terje Oterholt fra BORI orienterte om internkontroll/HMS i borettslag. BORI tilbyr et dataprogram som kan være god støtte for borettslagsstyrene for å lede og dokumentere HMS-arbeidet i borettslaget.
(https://bori.no/digitale-losninger-for-vedlikeholdsplanlegging-og-hms/)

Andre tema på møtet var blant annet anbefalte IKT-verktøy for borettslagenes dokumentarkiv og egne hjemmesider. Dette temaet vil bli fulgt opp på neste fellesmøte.