Skedsmokorset: 3-Roms til salgs, HSRB Andel 22

Skedsmokorset: 3-Roms til salgs, HSRB Andel 22

Publisert av Henning Bjercke den 25.03.24. Oppdatert 10.05.24.

Leiligheten selges for takst kr 3 510 000,-, med tillegg av andel fellesgjeld kr 1 399 668,- samlet kr 4 916 000,-. Andelen overdras iht. DES klubbens og borettslagets vedtekter, herunder bestemmelse om prisregulering. Det er avtale om individuell nedbetaling av fellesgjeld (IN-ordning). Det må påregnes regulering av husleie og renteandel ifm endring i det generelle pris/rente nivået.

Andelseierne i borettslaget kan benytte sin forkjøpsrett til andelen, og vil ha fortrinnsrett framfor øvrige medlemmer i DES-klubben uavhengig av ansiennitet. Se våre hjemmesider for mer informasjon.

 

Kontaktpersoner:        Des klubben: Henning Bjercke deslillestrom@gmail.com / 977 31981

                                    Selger:            May-Lore Kirkeby (fullmektig) tlf. 456 11768

 

VISNING: Etter avtale

 

Dersom du er interessert i å komme på visning / kjøpe leiligheten, ber vi deg bekrefte dette pr

e-post til: forkjopdeslillestrom@gmail.com

 

HSRB Oversikt
Prospekt Marta Korsets vei 4, Andel 22, H0303.pdf
Tilstandsrapport HSRB Andel 22.pdf
Verdivurdering Marta Korsets vei 4 andel 22.pdf